X
راهنمايی بيماران جهت جمع آوري انواع نمونه های آزمایشگاهی

راهنماي بيماران داراي سوند يا كاتترجهت جمع آوري نمونه ادرار 

سونداژ يا كاتتراسيون عبارتست از قرار دادن يك لوله باريك توخالي و استريل از جنس مخصوص لاتكس يا سيليكون در پيشابراه و مثانه بيمار كه در  موارد ذيل كاربرد دارد  :
الف – خالي نگهداشتن مثانه در طي عمل جراحي و كنترل نحوه عملكرد كليه ها در حين عمل جراحي و مدتي پس از آن
ب- تخليه مثانه زمانيكه خودفرد قادر به انجام آن نباشد به علت احتباس ادراري حاد يا مزمن در نتيجه انسداد مجاري ادراري زير مثانه
ج – نمونه برداري از ادرار جهت بررسي آزمايشگاهي مانند بررسي عفونت
سوندها از نظر مدت زمان باقي ماندن در بدن به دو نوع دائمي (به جاماندني ) و موقت (غير به جاماندني ) تقسيم مي گردند .
جهت تهيه نمونه ادرار از طريق سوند به شكل زير عمل نماييد :
1- چنانچه سوند را براي اولين بار قرار داده ايد مي توانيد از نمونه ادرار تخليه شده از طريق آن براي آزمايش استفاده نماييد .
توجه داشته باشيد كه نمونه ادرار داخل كيسه متصل به سوند كه از قبل جمع آوري شده است جهت آزمايش به هيچ وجه مناسب نمي باشد .
2- همراه بيمار دستكش استريل به دست نمايد .
3- لوله كاتتر را از محل قبل از اتصال به كيسه، كلامپ نماييد .
4- ديواره خارجي كاتتر را با اتانول 70 درجه استريل نماييد .
5- چنانچه جريان مناسبي از دفع ادرار از طريق كاتتر وجود دارد آن را داخل ليوان استريل ارايه شده از سوي آزمايشگاه بريزيد .
6- چنانچه جريان مناسبي از دفع ادرار وجود ندارد با كمك يك سرنگ 10 سي سي استريل و نو و بدون سوزن، ادرار را آسپيره نماييد و به داخل ليوان استريل ارايه شده از سوي آزمايشگاه بريزيد .
توجه: حداقل حجم قابل قبول نمونه در بزرگسالان 10 سي سي و در اطفال 5 سي سي است .
توجه: نمونه ادرار حداكثر 1 ساعت بعداز جمع آوري به آزمايشگاه تحويل داده شود . 

 توجه شما در رعايت نكات ذكر شده منجر به افزايش دقت در نتايج ‌آزمايش مي گردد .

راهنماي بيمار جهت جمع ‌آوري ادرار 24 ساعته

1- نمونه ادرار را فقط در ظرف مخصوص ‌آزمايشگاه جمع آوري نماييد .
2- هنگام صبح  در ساعت معيني ادرار كرده و آنرا مطابق معمول دور بريزيد و دقيقاً از اين ساعت جمع ‌آوري ادرار را ‌آغاز نموده و در تمامي دفعات تخليه ادرار را در ظرف مربوطه انجام دهيد و درست در ساعتي كه روز قبل ادرار را دور ريخته ايد مثانه خود را به طور كامل تخليه نموده و ادرار را داخل ظرف بريزيد . در طول اين 24 ساعت به هيچ وجه   قطره اي از ادرار را دور نريزيد .

مثال : ر‌أس ساعت 7 صبح ادرار را دور ريخته و از اين ساعت تا 7 صبح فردا (24 ساعت كامل) تمامي دفعات تخليه ادرار را در ظرف مخصوص انجام دهيد .   

3- ممكن است ظرف تحويل داده شده به شما از سوي ‌آزمايشگاه حاوي مايع و يا پودر محافظ و نگهدارنده باشد لطفاَ به هيچ وجه به ‌آن دست نزده و يا آنرا دور نريزيد . 
4- در طول مدت نمونه گيري ظرف حاوي ادرار را در محل خنك نگهداري نماييد .
5- از ‌آلوده نمودن سطوح خارجي ظرف و يا شستن ظرف با آب جداً خودداري نماييد .
6- ظرف ادرار 24 ساعته را به محض اتمام نمونه گيري به ‌آزمايشگاه تحويل دهيد .

 توجه شما در رعايت نكات ذكر شده منجر به افزايش دقت در نتايج ‌آزمايش مي گردد .
 

راهنماي بيمار جهت انجام تست تنفسي براي تشخيص هليكوباكتر پيلوري


هليكو باكتر پيلوري مهمترين عامل زخم معده ، دوازدهه و گاستريت مزمن فعال مي باشد كه در صورت عدم تشخيص و درمان ممكن است منجر به خونريزي حاد و يا مزمن دستگاه گوارشي گشته و يا تبديل به يك عامل سرطانزا (كارسينوژن ) گردد .
از آنجائيكه اندازه گيري آنتي بادي هاي ضد هليكو باكتر پيلوري در خون از حساسيت و اختصاصيت چندان بالايي برخوردار نيستند از جمله مهمترين روشهاي تشخيص اين باكتري تست تنفسي اوره " Urea  Breath Test " مي باشد. تست "UBT "  يك آزمايش غير تهاجمي و Gold Standard  براي تشخيص عفونت هليكوباكتر پيلوري با حساسيت و اختصاصيت بسيار بالا (تقريبا 100 درصد ) است كه هم براي تشخيص اوليه بيماري و هم براي پيگيري درمان كاربرد دارد .
شرايط بيمار جهت انجام تست عبارتند از :
1- حداقل شش ساعت ناشتا بودن و ترجيحا آزمايش هنگام صبح و پس از يك شب ناشتايي انجام گردد .
2- قبل از آزمايش بيمار مسواك زده و دهان خود را بشويد .
3- چهار هفته از آخرين مصرف آنتي بيوتيك ها و بيسموت گذشته باشد .
4- يك هفته از آخرين مصرف داروهاي آنتي اسيد معده ، داروهاي مهار كننده پمپ پروتون نظير امپرازول و همچنين داروهاي مهار كننده رسپتورهيستامين نظير رانيتيدين ، سايمتيدين و فاموتيدين گذشته باشد .
جهت انجام آزمايش يك كپسول " Heli Cap "  كه محتوي كربن نشاندار بهمراه اسيد سيتريك است را به همراه  حدود 50  سي سي آب به بيمار خورانده (كپسول و يا محلول اوره نشاندار را مي توان داخل آب نيز حل نمود ) و از وي مي خواهيم تا 15 دقيقه بعد هواي بازدم خود را با فوت كردن به داخل كارت تنفسي مخصوص وارد نمايد .
در قسمت بالاي كارت تنفسي يك معرف نارنجي رنگ وجود دارد كه پس از تماس با بازدم بيمار رفته رفته زرد رنگ مي شود. هنگامي كه پس از بازدم مداوم رنگ اين ناحيه كاملا زرد شد كارت تنفسي را تحويل نماييد تا آزمايش بر روي آن انجام گردد .
توجه:  انجام اين تست براي كليه افراد از جمله خردسالان و خانم هاي باردار با نظر پزشك معالج و رعايت اصول توجيه پذيري بلامانع است . 
توجه شما در رعايت نكات ذكر شده منجر به افزايش دقت در نتايج آزمايش مي گردد .

راهنماي بيمار جهت تست چالش گلوگز
اصطلاح ديابت شيرين بارداري( Gestational Diabetes Mellitus (GDMدر مورد خانم هايي بكار مي رود كه شروع ديابت در آنها و يا اولين تشخيص آن در دوران بارداري باشد . از اينرو بيماران ديابتي كه بعدا ً حامله  مي شوند در اين دسته قرارنمي گيرند. اين نوع ديابت اغلب در سه ماهه سوم بارداري بروز مي كند ولي ممكن است در سه ماهه دوم نيز ايجاد شود .
ديابت بارداري عموما ً بدون علامت است. از آنجائيكه اختلالات خفيف تحمل گلوگز در خانم باردار مي تواند توام با مخاطرات زياد براي جنين در موقع زايمان يا در دوران نوزادي باشد ، از اينرو در مورد تمامي زنان باردار تست غربالي GCT  در هفته هاي 24 تا 28 بارداري انجام مي گردد . البته چنانچه هريك از فاكتورهاي چاقي ، سابقه شخصي ديابت بارداري ، وجود گلوكز در ادرار و يا سابقه فاميلي قوي از ديابت در يك خانم باردار وجود داشته باشد بلافاصله اين آزمايش انجام مي گردد . 
طريقه انجام اين آزمايش بدين شكل است :
1- نيازي به ناشتا بودن وجود ندارد جزدر موارديكه علاوه بر اين آزمايش در خواست اندازه گيري قند خون ناشتا نيز وجود داشته باشد .
2- 50 گرم از پودر گلوكز را در يك ليوان آب حل نموده و به بيمار توصيه نموده ظرف مدت 2 تا 5 دقيقه آن را ميل نمايد .
3- پس از اتمام محلول گلوكز ساعت را به خاطر سپرده و درست يك ساعت پس از آن در نمونه گيري حضور يابيد تا خونگيري انجام گردد ( ترجيحا ً ساعت دقيق نمونه گيري بر روي برگه بيمار ثبت گردد) .
4- در طي مدت اين يك ساعت از مصرف مواد غذايي مختلف و دخانيات خودداري نموده و ضمن پرهيز از انجام فعاليت هاي بدني بر روي صندلي استراحت نموده و توجه داشته باشيد كه استرس هاي رواني مي توانند منجر به افزايش قند خون گردند .
5- در صورت نياز، خوردن آب بلامانع مي باشد .
6- چنانچه بيمار نتواند تمامي محلول قندي را بخورد ويا مقداري يا تمامي آنرا استفراغ نمايد مقدار گلوكز خون بطور كاذب كاهش خواهد يافت. در صورت بروز اين حالت مسئول نمونه گيري را در جريان قرار دهيد . 
        
 توجه شما در رعايت نكات ذكر شده منجر به افزايش دقت در نتايج ‌آزمايش مي گردد.

راهنماي بيمار جهت جمع آوري ادرار 24ساعته براي اندازه گيريVMA

لطفاً قبل از ‌آغاز نمونه گيري موارد ذيل را به دقت مطالعه نماييد .
1- نمونه ادرار را فقط در ظرف مخصوص ‌آزمايشگاه جمع آوري نماييد .
2- هنگام صبح  در ساعت معيني ادرار كرده و آنرا مطابق معمول دور بريزيد و دقيقاً از اين ساعت  جمع ‌آوري ادرار را ‌آغاز نموده و در تمامي دفعات تخليه ادرار را در ظرف مربوطه انجام دهيد و درست در ساعتي كه روز قبل ادرار را دور ريخته ايد مثانه خود را به طور كامل تخليه نموده و ادرار را داخل ظرف بريزيد . در طول اين 24 ساعت به هيچ وجه قطره اي از ادرار را دور نريزيد .
مثال : ر‌أس ساعت 7 صبح ادرار را دور ريخته و از اين ساعت تا 7 صبح فردا (24 ساعت كامل) تمامي دفعات تخليه ادرار را در ظرف مخصوص انجام دهيد .   
3- ظرف تحويل داده شده به شما از سوي ‌آزمايشگاه حاوي مايع اسيدي بعنوان  نگهدارنده مي باشد لطفاَ به هيچ وجه به ‌آن دست نزده و يا آنرا دور نريزيد . 
4- در طول مدت نمونه گيري ظرف حاوي ادرار را در محل خنك نگهداري نماييد .
5- از ‌آلوده نمودن سطوح خارجي ظرف و يا شستن ظرف با آب جداً خودداري نماييد .
6- ظرف ادرار 24 ساعته را به محض اتمام نمونه گيري به ‌آزمايشگاه تحويل دهيد .
توجه : از مصرف مواد غذايي حاوي وانيل (موز وشكلات وشيريني )وحاوي كافئين(چاي وقهوه ) وهمچنين سركه سيب ، جوش شيرين وشيرين بيان بمدت 3 روز قبل ازنمونه گيري ودر طي نمونه گيري خودداري فرمائيد چرا كه منجر به افزايش كاذب VMA در نمونه ادرار مي گردند . انجام ورزشهاي سنگين، استرس وگرسنگي نيز منجر به افزايش كاذب VMA در نمونه ميگردد .
توجه : مصرف برخي از داروها نظير اپي نفرين ، لوودوپا ، ليتيم ، نيتروگليسرين وآسپرين منجر به افزايش كاذب VMA در نمونه مي گردد. از طرفي مصرف برخي ديگر از داروها نظير كلوئيدين ، ديسولفيرام ، گوانتيدين، ايمي پرامين ، مهاركننده هاي منو آمين اكسيد از ، فنوتيازين و رزرپين و ماده حاجب راديوگرافي منجر  به كاهش كاذب VMA در نمونه مي گردد . با نظر پزشك معالج در صورت امكان بطور موقت قبل از اقدام به جمع آوري نمونه ادرار و همچنين در طي نمونه گيري از مصرف آنها خودداري فرماييد. توجه شما در رعايت نكات ذكر شده منجر به افزايش دقت در نتايج ‌آزمايش مي گردد .

راهنماي بيمار جهت جمع آوري ادرار 24ساعته براي اندازه گيري5HIAA

1- نمونه ادرار را فقط در ظرف مخصوص ‌آزمايشگاه جمع آوري نماييد .
2- هنگام صبح  در ساعت معيني ادرار كرده و آنرا مطابق معمول دور بريزيد و دقيقاً از اين ساعت جمع ‌آوري ادرار را ‌آغاز نموده و در تمامي دفعات تخليه ادرار را در ظرف مربوطه انجام دهيد و درست در ساعتي كه روز قبل ادرار را دور ريخته ايد مثانه خود را به طور كامل تخليه نموده و ادرار را داخل ظرف بريزيد . در طول اين 24 ساعت به هيچ وجه قطره اي از ادرار را دور نريزيد .
مثال: ر‌أس ساعت 7 صبح ادرار را دور ريخته و از اين ساعت تا 7 صبح فردا (24 ساعت كامل) تمامي دفعات تخليه ادرار را در ظرف مخصوص انجام دهيد .   
3- ظرف تحويل داده شده به شما از سوي ‌آزمايشگاه حاوي مايع اسيدي بعنوان  نگهدارنده مي باشد لطفاَ به هيچ وجه به ‌آن دست نزده و يا آنرا دور نريزيد . 
4- در طول مدت نمونه گيري ظرف حاوي ادرار را در محل خنك نگهداري نماييد .
5- از ‌آلوده نمودن سطوح خارجي ظرف و يا شستن ظرف با آب جداً خودداري نماييد .
6- ظرف ادرار 24 ساعته را به محض اتمام نمونه گيري به ‌آزمايشگاه تحويل دهيد . 
توجه : از مصرف مواد غذايي حاوي سروتونين (انبه، موز، طالبي، هندوانه، خربزه، شكلات، خرما، بادمجان، گريپ فروت، بارهنگ، كيوي ، آناناس ، گوجه سبز ، گوجه فرنگي و آجيل و گردو) بمدت 3 روز قبل از نمونه گيري و همچنــــــــين در طي نمونه گيري خودداري فرماييد . 
توجه : مصرف برخي از داروها نظير آسپرين، استامينوفن، ساليسيلات ها، ضد افسردگي هاي سه حلقه اي، فناستين، شربت سرفه حاوي گليكولات گليسرين ، ناپروكسن ، متوكاربامول ، ايمي پرامين ، ايزونيازيد، مهار كننده هاي منو آمين اكسيداز، متنامين، متيل دوپا، رزرپين، فنوتيازين و همچنين اتيل الكل منجر به افزيش كاذب 5HIAA در نمونه مي گردد. با نظر پزشك معالج در صورت امكان بطور موقت قبل از اقدام به جمع آوري نمونه ادرار و همچنين در طي نمونه گيري از مصرف آنها خودداري فرماييد. توجه شما در رعايت نكات ذكر شده منجر به افزايش دقت در نتايج ‌آزمايش  مي گردد

راهنماي بيمار جهت تست تحريك هورمون رشد با استفاده از داروي L-Dopa

لطفاً قبل از ‌آغاز نمونه گيري موارد ذيل را به دقت مطالعه نماييد.
هورمون رشد انساني Human Growth Hormon از هيپوفيز قدامي ترشح مي گردد و نقشي اساسي در تنظيم رشد از زمان تولد تا انتهاي بلوغ را بر عهده دارد . به دليل آنكه ترشح هورمون GH  بصورت دوره اي (ضرباني ) مي باشد، سنجش هاي تصادفي و منفرد GH  شاخص مناسبي براي تشخيص كمبود آن نمي باشد. از اين رو جهت بررسي كفايت هيپوفيز در ترشح هورمون رشد در افراد كوتاه قد، معمولا از تست تحريكي هورمون رشد با داروي  L-Dopa استفاده مي گردد .
طريقه انجام تست بدين شكل است كه :
1- به دنبال يك شب ناشتايي ابتدا 2 ساعت قبل از مصرف خوراكي قرص L-Dopa تجويز خوراكي قرص پروپانولول به مقدار يك ميلي گرم به ازاي هر كيلو گرم وزن بدن (حداكثر 40 ميلي گرم ) و به دستور پزشك صورت مي گيرد .
2- از بيمار در حاليكه ناشتا مي باشد خون گرفته مي شود .
3- داروي  L-Dopa به وي خورانده مي شود . ميزان مصرف دارو 10 ميلي گرم  L-Dopa به ازاي هر كيلو گرم وزن بدن و حداكثر 500 ميلي گرم و يا بر اساس جدول زير مي باشد .

مقدار L-Dopa بر حسب ميلي گرم

وزن بدن بر حسب كيلو گرم

125

15 <

250                        

30-15

500     

30 >                             

 


توجه داشته باشيد كه هر قرص L-Dopa  معمولا 500 ميلي گرم مي باشد . لازم بذكر است كه بجاي قرص مزبور ،قرص Levodopa C (L Doram – C ) در داروخانه ها موجود مي باشد كه هر قرص آن 100 ميلي گرم است .
4- همزمان با مصرف دارو ساعت دقيق مراجعه بيمار به نمونه گيري جهت خونگيري در زمانهاي 1 ساعت ، 2 ساعت و 3 ساعت پس از مصرف دارو در برگه بيمار ثبت مي گردد (چنانچه پزشك در خواست كننده، زمانهاي نمونه گيري را در برگه بيمار قيد نمايد همانند آن عمل مي گردد)
5- بيمار پس از مصرف قرص L-Dopa ممكن است دچار عوارضي نظير سرگيجه ، سر درد خفيف ، حالت تهوع و استفراغ گردد. در اينگونه موارد ضمن پرهيز از مصرف هر گونه مواد غذايي در طول مدت آزمايش ، مي بايست در صورت لزوم به وي آب داده و تمام مدت مراقب وي بود .
توجه :  در بيماران قلبي مصرف L-Dopa با احتياط زياد و تحت نظر پزشك انجام مي گردد. از اين رو انجام اين تست جهت بيماران قلبي ، در آزمايشگاه امكان پذير نمي باشد .
6- درست در ساعت هاي قيد شده در برگه خود جهت خونگيري به نمونه گيري مراجعه نماييد .
7- با پايان يافتن آخرين مرحله خونگيري مي توانيد از مواد غذايي و به ويژه آب ميوه استفاده نماييد
       
 توجه شما در رعايت نكات ذكر شده منجر به افزايش دقت در نتايج ‌آزمايش مي گردد .                                                                 

راهنماي بيمار جهت تست تحريك هورمون رشد:

لطفاً قبل از ‌آغاز نمونه گيري موارد ذيل را به دقت مطالعه نماييد.

هورمون رشد انساني Human Growth Hormon از هيپوفيز قدامي ترشح مي گردد و نقشي اساسي در تنظيم رشد از زمان تولد تا انتهاي بلوغ را بر عهده دارد . به دليل آنكه ترشح هورمون GH  بصورت دوره اي (ضرباني)  مي باشد، سنجش هاي تصادفي و منفرد GH  شاخص مناسبي براي تشخيص كمبود آن نمي باشد. از اينرو جهت بررسي كفايت هيپوفيز در ترشح هورمون رشد در افراد كوتاه قد ، معمولا از تست تحريكي هورمون رشد باداروي كلونيدين استفاده مي گردد
طريقه انجام تست بدين شكل است كه :
1- به دنبال يك شب ناشتايي از بيمار خون گرفته مي شود .
2- داروي كلونيدين Clonidine به وي خورانده مي شود. ميزان مصرف دارو كلونيدين 4 ميكرو گرم به ازاي هركيلو گرم وزن بدن و يا براساس جدول زير مي باشد .

مقدار كلونيدين بر حسب ميكرو گرم

وزن بدن بر حسب كيلو گرم

(4/1 قرص )          50

15-5

(2/1 قرص )         100

25-15

( 4/3 قرص )         150

35-25

( ا قرص كامل  )    200

50-35

(يك ونيم قرص ) 300

50  >

 

توجه داشته باشيد كه هر قرص كلونيدين معمولا 200 ميكرو گرم مي باشد .
3  -  همزمان با مصرف دارو ، ساعت دقيق مراجعه بيمار به نمونه گيري جهت خونگيري در زمانهاي 30  دقيقه ،60 دقيقه، 90 دقيقه و 120 دقيقه پس از مصرف دارو در برگه بيمار ثبت مي گردد ( چنانچه پزشك در خواست كننده ، زمان هاي نمونه گيري را در برگه بيمار قيد نمايد همانند آن عمل مي گردد ) .
4- بيمار پس از مصرف قرص كلونيدين معمولا دچار افت فشار خون وضعيتي و همچنين خواب آلودگي مي گردد . در اين گونه موارد ضمن پرهيز از مصرف هرگونه مواد غذايي در طول مدت آزمايش ، مي بايست در صورت لزوم به وي آب داده و تمام مدت مراقب وي بود .
5- در طول مدت آزمايش بيمار مي بايست ناشتا بوده و از مصرف مواد غذايي خودداري نمايد .
6- درست در ساعت هاي قيد شده در برگه خود جهت خونگيري به نمونه گيري مراجعه نماييد .
7- با پايان يافتن آخرين مرحله خونگيري مي توانيد از مواد غذايي و به ويژه آب ميوه استفاده نماييد
        
  توجه شما در رعايت نكات ذكر شده منجر به افزايش دقت در نتايج ‌آزمايش  مي گردد .

راهنماي بيمار جهت تست تحمل گلوكز:
 
تست تحمل گلوكز GTT اگرچه امروزه چندان توصيه نمي گردد وليكن يك آزمايش استاندارد طلايي  "Gold Standard Test " براي تشخيص ديابت شيرين مي باشد .
تست تحمل گلوكز بر دو نوع است عبارتند از :
الف – تست تحمل گلوكز 3 ساعته با 100 گرم گلوكز جهت تشخيص ديابت شيرين بارداري در زنان حامله
ب- تست تحمل گلوكز 2 ساعته با 75 گرم گلوكز در بالغين ( در اطفال 75/1 گرم گلوكز  به ازاي هر كيلو گرم وزن  بدن )
 طريقه انجام اين آزمايش بدين شكل است :
1- حداقل سه روز قبل از نمونه گيري و انجام آزمايش ، رژيمي حاوي 200-150 گرم كربوهيدرات در روز به فرد داده شود .
2- در روز مراجعه به آزمايشگاه شرايط ناشتايي بمدت 8 تا 14 ساعت رعايت گردد .
3- در حالت ناشتا از بيمار خون گرفته و سپس بنا بر دستور پزشك در خواست كننده مقدار معين گلوكز را در يك ليوان حاوي300-250 سي سي آب حل نموده و به بيمار توصيه نماييد تا ظرف مدت 2 تا 5 دقيقه آنرا ميل نمايد. البته جهت كسب اطمينان از اينكه قند خون بيمار خيلي بالا نباشد قبل از دادن محلول گلوكز به بيمار، ابتدا ميزان قند ادرار وي كنترل مي گردد و به شرط منفي بودن آن، آزمايش ادامه مي يابد .
4- چنانچه بيمار نتواند تمامي محلول قندي را بخورد و يا مقداري يا تمامي آن را استفراغ نمايد مقدار گلوگز خون به طور كاذب كاهش خواهد يافت . درصورت بروز اين حالت مسئول نمونه گيري را در جريان قرار دهيد .
5- پس از اتمام محلول گلوكز به مسئول نمونه گيري اطلاع دهيد تا ساعات مربوط به مراجعات بعدي براي خونگيري را به طور دقيق در برگه شما ثبت نمايد. اين نوبت ها ممكن است نيم ساعت به نيم ساعت تا چهار نوبت و يا يك ساعت به يك ساعت تا سه نوبت باشد .
6- در طي مدت انجام آزمايش از مصرف مواد غذايي مختلف و دخانيات خودداري نموده و ضمن  پرهيز از انجام فعاليت هاي بدني ، بر روي صندلي استراحت نموده و توجه داشته باشيد كه استرسهاي رواني مي توانند منجر به افزايش قند خون گردند .
7- در صورت نياز خوردن آب بلامانع مي باشد .
8- درست در ساعت هاي قيد شده در برگه خود جهت خونگيري به نمونه گيري مراجعه نماييد .
9- با پايان يافتن آخرين مرحله خونگيري مي توانيد از مواد غذايي و به ويژه آب ميوه استفاده نماييد. 
     
 توجه شما در رعايت نكات ذكر شده منجر به افزايش دقت در نتايج ‌آزمايش مي گردد .

راهنماي بيمار جهت اندازه گيري قند خون ناشتا و دو ساعت پس از غذا

1- جهت انجام آزمايش قند خون ناشتا بيمار مي بايست به مدت 8 تا 14 ساعت ناشتايي را رعايت نمايد .
2- در گرسنگي هاي بيش از 16 ساعت پروتئين ها و اسيدهاي چرب تحت تاثير هورمون گلوكاگن تجزيه شده و مقدار گلوكز خون را افزايش مي دهند .
3- شب قبل از نمونه گيري از خوردن غذاهاي سنگين همانند برنج و خورشت خودداري نموده و حتي الامكان شامي سبك نظير مقداري سوپ بهمراه سالاد ميل نماييد .
4- در طي مدت ناشتايي از خوردن آب ميوه، چاي و قهوه خودداري نموده اما نوشيدن آب بلامانع است .
5- در طي مدت ناشتايي از مصرف دخانيات و جويدن آدامس خودداري نماييد. استفاده از آدامس بدون قند بلا مانع است .
6- در طي مدت ناشتايي استراحت نموده و از انجام تمرين بدني و ورزش خودداري نماييد .
7- در طي مدت ناشتايي مسواك زدن دندانها بلامانع است .
8- اگر دارويي در هنگام شب براي شما تجويز شده است حتماً آن را استفاده نماييد .
9- در موارديكه علاوه بر قند خون ناشتا ، تري گليسريد نيز در آزمايش شما وجود دارد لازمست تا سه هفته قبل از نمونه گيري رژيم غذايي ثابت داشته و از سه روز قبل الكل مصرف نكرده و حداقل از 24 ساعت قبل ورزش سنگين انجام ندهيد .
10- پس از انجام خونگيري ناشتا ، صبحانه معمول خود را طبق روال هميشگي ميل نماييد .
11- چنانچه مي بايست قبل يا پس از صرف صبحانه دارويي مصرف نماييد، حتما ً آن را استفاده نماييد .
12- پس از اتمام صبحانه ساعت را به خاطر سپرده و درست دو ساعت پس از آن در آزمايشگاه حضور يابيد تا خونگيري مرحله دوم انجام گيرد .
13- در طي مدت اين دو ساعت از مصرف مواد غذايي مختلف و دخانيات خودداري نموده و ضمن پرهيز از انجام فعاليت هاي بدني ، استراحت نموده و توجه داشته باشيد كه استرس هاي رواني مي توانند منجر به افزايش قند خون گردند .
14- آزمايش قند خون ناشتا و قند دوساعت پس از صبحانه را حتما در يك روز انجام دهيد .
 توجه شما در رعايت نكات ذكر شده منجر به افزايش دقت در نتايج ‌آزمايش  مي گردد .

راهنماي نمونه گيري خلط

 • نمونه صبحگاهي بهتر است .

 • بهتر است بيمار ناشتا باشد ، لازم است قبل از گرفتن خلط، دهان چند بار با آب معمولي شسته شود ، نفس عميقي را از راه بيني كشيده و براي لحظه اي نفس خود را در سينه حبس كنيد و با سرفه عميق ، خلط خود را داخل ظرف مربوطه تخليه كنيد .

 • درصورتي كه نتوانيد با سرفه كردن براي انجام آزمايش نمونه خلط بدهيد سر را روي بخار آب گرفته استنشاق نموده يا با آب نمك رقيق غرغره نماييد تا خلط بيايد .

 • سعي شود نمونه آب دهان نباشد ، آب دهان شفاف و آبكي است ولي خلط چسبندگي دارد ، نمونه را در ظرف مخصوص ارائه شده توسط آزمايشگاه يا ظرف تميز دهان گشاد ريخته و سريع به آزمايشگاه بياوريد .

 • توجه شود مشخصات بيمار روي بدنه ظرف ثبت شده باشد .

نمونه گيري در منزل:

 • صبح پس از بيدار شدن حتي المقدور در بستر، بدون اين كه غذايي بخوريد ، با سرفه اي عميق خلط خود را خارج و درظرف مربوطه تخليه نماييد و هرچه سريعتر به آزمايشگاه بياوريد .

 • حجم  نمونه بايد در هربار نمونه گيري حداقل2ml باشد (3-5mlبهتر )

شرايط نگهداري نمونه و نحوه انتقال :

 • نمونه ها پس از تهيه در دماي يخچال نگهداري شود و همان روز به محل آزمايشگاه برسد .

 • حين حمل ، نمونه از گرما و نور مستقيم آفتاب دور نگهداشته شود .

راهنماي تهيه نمونه ادرار جهت كشت و آناليز

بهتر است نمونه ادرار اول صبح كه حداقل هشت ساعت در مثانه مانده و تغليظ شده است ، مورد آزمايش قرارگيرد . در غير اين صورت مي توان از نمونه ادرار راندوم يا اتفاقي جهت بررسي  و كشت استفاده نمود .

درمواردي كه بايد آزمايش كشت ادرار انجام شود ، حداقل از سه روز قبل نبايد آنتي بيوتيك مصرف شده باشد (در مواردي كه رعايت اين مطلب مقدور نيست بايد به پزشك معالج و آزمايشگاه اطلاع داده شود )

براي نمونه كشت بايد Urine bottle يكبار مصرف استريل شده استفاده شود و براي نمونه آناليز ظرف بايد تميز باشد و استريل بودن آن الزامي نيست . حداقل حجم نمونه ده ميلي ليتر است .

توصيه هاي قابل ارائه به بيماران :‌

 • بانوان قبل از نمونه گيري بايد ناحيه ادراري تناسلي را كاملا با آب و صابون شست و شو داده و پس از آب كشي و خشك كردن ، قسمت اول ادرار خود را بيرون ريخته و قسمت مياني را در ظرف مناسب جمع آوري نمايند و قسمت آخر ادرار خود را نيز دور بريزند .

 • درمورد آقايان شست وشوي آلت با آب تنها كافي است ، بدون دست زدن به ناحيه تميز شده مقداري از ادرار را دفع كرده و بقيه آن را در ظرف مخصوصي بريزند (تا نصف ظرف پر شود )‌.

 • در نوزادان و كودكان زير دو سال بايد از كيسه هاي استريل شده مخصوص جمع آوري ادرار (Urine Bag) كه متناسب با جنس كودك (پسرانه يا دخترانه )‌است ، استفاده كرد، اين كيسه نبايد بيش از 45 دقيقه به مجراي ادرار متصل باشد ، وقتي حدود 10-15ml ادرار در كيسه جمع شد سر آن را تا كرده تا بسته شود ، سپس به آزمايشگاه انتقال يابد .

شرايط نگهداري نمونه و نحوه انتقال :‌

 • پس ازنمونه گيري بايد هر چه سريع تر و حداكثر تا دوساعت نمونه ها را به آزمايشگاه ميكروب شناسي جهت بررسي و كشت انتقال داد .

 • ظرف حاوي نمونه بايد با رعايت اصول ايمني و بهداشتي به آزمايشگاه منتقل گردد. اگر دارو مصرف مي كنيد حتما با آزمايشگاه مشورت كنيد .

 

راهنماي تعريف ناشتايي :‌(براي آزمايش )‌

ناشتايي براي برخي آزمايش هاي بيوشيمي مانند قند ، اسيد اوريك ، كلسترول و تري گليسريد لازم است .

ناشتايي به معناي پرهيز از خوردن غذا و مواد حاوي انرژي به مدت 10 الي 12 ساعت است ، مطابق با اين تعريف نوشيدن آب اشكالي ندارد .

نكات مهم :‌

 • بهتر است نمونه آزمايش هاي ناشتا صبح اول وقت تهيه شوند (به جز در مواردي كه پزشك معالج يا آزمايشگاه تشخيص دهند ).

 • شام قبل از ناشتايي بايد سبك باشد  و براي اندازه گيري آزمايش هاي چربي خون ، 72 ساعت رژيم بدون چربي قبل از نمونه گيري لازم است .

 • خوردن اكثر داروها با هماهنگي آزمايشگاه درساعات ناشتايي مجاز است . اما مصرف داروهايي كه طبق نظر آزمايشگاه يا پزشك معالج بر نتيجه آزمايش تاثير گذار باشد بايد كنترل شود .

لذا حتما در مورد داروهاي مصرفي خود با آزمايشگاه مشورت كنيد .

راهنماي تهيه نمونه مدفوع

آمادگي هاي لازم :موادي كه براي راديوگرافي خورده مي شود (باريم )‌، روغن هاي معدني ، برخي آنتي بيوتيك ها(تتراسايكلين ) ، ملين ها ، آنتي اسيدها و بيسموت حداقل از يك هفته قبل از نمونه گيري مصرف نشده باشد .

 • درمواردي كه اندازه گيري كمي يا كيفي چربي در مدفوع مورد درخواست مي باشد بيمار نبايد بيش از جمع آوري نمونه از شياف يا مواد روغني استفاده نمايد .

حجم نمونه مورد نياز و نكات  مهم :‌ مقدار مدفوع لازم براي آزمايش انگل شناسي و ميكروب شناسي در مدفوع قوام دار (جامد )‌حدود پنج گرم (به اندازه يك فندق ) و درمدفوع آبكي پنج ميلي ليتر است حداقل 50 گرم از نمونه مدفوع جهت آناليز بيوشيمي لازم است .

 • درصورت مشاهده كرم و هرمورد مشكوك به آزمايشگاه اطلاع دهيد .

 • نمونه مدفوع نبايد با ادرار يا آب آلوده شود زيرا ادرار مي تواند برخي از انگل هاي فعال را از بين ببرد .

شرايط نگهداري نمونه و نحوه انتقال:

بيماران بايد نمونه جمع آوري شده را خصوصا در موارد مشكوك به اسهال خوني بلافاصله به آزمايشگاه ارسال كنند . اگر انجام آزمايش حداكثر تا 30 دقيقه پس از جمع آوري نمونه امكان پذير نباشد ، لازم است نمونه تا زمان انتقال به آزمايشگاه در دماي معادل يخچال قرارداده شود .

براي اين آزمايش :

 • احتياج به ناشتا بودن نيست .

 • اگر درون قوطي مايع باشد مواظب باشيد نريزد .

 • اگر چند نوبت آزمايش داريد سعي كنيد كه هر نمونه (قوطي )‌پس از تهيه به آزمايشگاه تحويل شود .

 • برچسب ظرف نمونه بايد تميز باقي بماند ، تا مشخصات آن خوانا باشد .

 • سعي كنيد از بخش بلغمي يا خوني مدفوع نيز درون قوطي ريخته شود .

 • بعد از آوردن آخرين قوطي زمان آماده شدن جواب آزمايش را ، از متصدي پذيرش بپرسيد و به وي بگوييد تمام نمونه ها را آورده ايد .

 • بايد توجه نمود كه نبايد در طي يك روز بيشتر از يك نمونه از بيمار جمع آوري نمود .

 • در صورتي كه اندازه گيري كمي چربي 72 ساعته مدفوع مورد نظر مي باشد از ظرف پلاستيكي از قبل وزن شده استفاده نماييد .

اگر دارو مصرف مي كنيد حتما در مورد داروهاي مصرفي خود قبل ازنمونه گيري با آزمايشگاه مشورت كنيد

راهنماي جمع آوري ادارار 24 ساعته

پيش از انجام آزمايش بايد از مصرف مايعات زياد خودداري شود و در صورت داشتن شرايط خاص (برحسب مورد اندازه گيري)‌بايد به پزشك معالج و آزمايشگاه اطلاع داده شود .

ظرف تميز با حجم حداقل دو ليتر مورد نياز است ، نياز به نگه دارنده بر حسب مورد اندازه گيري است ، بهتر است دستورالعمل بر روي ظرف نمونه گيري چسبانده شود .

توصيه هاي قابل ارائه به بيماران

نحوه جمع آوري نمونه :‌

 • اولين ادرار صبحگاهي را دور بريزيد و بعد از آن به مدت 24 ساعت ، در ظرفي كه از طرف آزمايشگاه به شما داده شده، ادرار را جمع آوري كنيد .

 • آخرين نمونه ادرار را صبح روز بعد بلافاصله پس از بيدار شدن در ظرف بريزيد .

 • در مدت جمع آوري ، ظرف را در جاي خنك نگهداري كنيد .

 • درصورت وجود مواد نگه دارنده ، در ظرف ، مستقيماً در ظرف آزمايشگاهي ادرار نكنيد .

 •  

انتقال نمونه :‌

در مدت زمان جمع آوري نمونه و در طي انتقال ، ظرف نمونه گيري در درجه حرارت C°8-2(دماي يخچال )‌نگهداري شود .

اگر دارو مصرف مي كنيد حتما در مورد داروهاي مصرفي خود قبل از نمونه گيري با آزمايشگاه مشورت كنيد

راهنماي تهيه نمونه جهت آزمايش اسكاچ

توصيه قابل ارائه به بيماران :‌ اين آزمايش براي بررسي وجود تخم انگل انجام مي شود بنابراين نيازي به مدفوع براي آزمايش ندارد .

آمادگي هاي لازم :‌نمــونه را صبــح زود پيش از اين كه بيمار مدفوع نموده و يا استحمام كند تهيه نماييد .

نحوه تهيه نمونه :‌يك قطعه چسب نواري را به طول پنج سانتي متر از طرف چسب دار آن محكم به ناحيه مقعد چسبانده و فشار دهيد سپس چسب را بلند كرده و آن را روي لام شيشه اي كه از طرف آزمايشگاه گرفته ايد بچسبانيد و بلافاصله به آزمايشگاه تحويل دهيد .

راهنماي تهيه نمونه آزمايش مانتو (PPD)

 • محل تزريق آزمايش را به مدت 24 تا 72 ساعت نخارانيد و آب نزنيد .

چون آزمايش روي بدن فرد انجام مي گيرد حتما خود شخص بايد براي بررسي نتيجه مراجعه نمايد تا قرمزي و سفتي محل تزريق اندازه گيري شود (سعي شود زمان خوانش نتيجه با روزهاي تعطيل تلاقي نكند )

راهنماي تهيه نمونه آزمايش مايع مني

 • نمونه بايد پس از سه تا پنج روز پرهيز از نزديكي يا انزال تهيه شود و نمونه هايي كه پيش از دو روز و پس از هفت روز از آخرين نزديكي جمع آوري شود براي انجام آزمايش مناسب نيست .

 • وجود تب در خلال سه روز پيش از انجام آزمايش ، نتيجه را تحت تاثير قرار مي دهد .

 • آزمايش مايع مني بعد از بستن لوله ها در مردان (وازكتومي )‌بايد حداقل دو ماه پس از بستن لوله ها انجام شود و در طي 48 ساعت پيش از انجام آزمايش نبايد نزديكي صورت پذيرد يا مايع مني به هر علت دفع شود .

 • از ظرف شيشه اي يا پلاستيكي تميز ، خشك و با دهانه گشاد كه در دماي C°  40-20 گرم شده باشد ، استفاده كنيد  و ضمنا فاقد تركيبات دترجنت يا ساير مواد سمي باشد .

حجم نمونه : بايد تمامي نمونه مني در ظرف مخصوص ريخته شود ، زيرا چنانچه فقط قسمتي از نمونه در اختيار آزمايشگاه قرارداده شود باعث حصول نتيجه غير واقعي خواهدشد .

نحوه تهيه نمونه :‌

 • قبل از ريختن نمونه به داخل ظرف بهتر است با در دست گرفتن ظرف ، دماي آن به نزديك درجه حرارت بدن (37 درجه سانتي گراد )‌برسد .

 • نمونه بايد ترجيحا در آزمايشگاه تهيه شود و چنانچه اين امر ممكن نباشد ، نمونه بايد در مدت كمتر از پانزده دقيقه به آزمايشگاه تحويل داده شود ، بعد از آن نمونه قابل پذيرش نيست ، لذا در هنگام تحويل نمونه به آزمايشگاه زمان دقيق جمع آوري آن بايد به مسئول پذيرش اعلام گردد .

 • بهترين نمونه مني نمونه اي است كه از طريق تحريك مصنوعي و بدون استفاده از صابون و با دست كمي نمناك تهيه گردد .

 • نمونه تهيه شده در داخل كاندوم به علت داشتن مواد اسپرم كش براي آزمايش مناسب نيست با اين وجود نمونه گيري در طي مقاربت و با استفاده از يك وسيله جمع آوري مني (Silastic Condom-Type Seminal Pouch)‌ ممكن است سبب كيفيت بالاتر آن شود .

شرايط نگهداري نمونه و نحوه انتقال :

از قراردادن نمونه در دماهاي كمتر از صفر درجه و بالاتر از 40 درجه سانتي گراد خودداري شود و تازمان تحويل نمونه به آزمايشگاه ، دردماي نزديك به حرارت بدن (C° 37)نگهداري شود (مثلا در زير بغل )‌

راهنماي آزمايش بررسي خون مخفي در مدفوع

براي انجام اين آزمايش بايد نكات زير را رعايت نماييد :

 • خانم هايي كه عادت ماهيانه هستند تا سه روز پس از پايان دوره فوق از انجام اين آزمايش خودداري نمايند .

 • چنانچه بيمار به بواسير يا شقاق مقعد مبتلا بوده و خونريزي واضحي از اين ضايعات مشاهده مي گردد به آزمايشگاه اطلاع داده شود .

 • چنانچه بيمار به علل مختلف دچار خونريزي از لثه ها يا مخاط دهان است بلع خون از اين ناحيه سبب مثبت شدن كاذب آزمايش مي گردد .

 • دو تا سه روز پيش از آزمايش و در طي دوره جمع آوري ، نمونه ، از خوردن غذاهاي زير خودداري شود:

گوشت قرمز (بهتر است گوشت مرغ و ماهي نيز مصرف نگردد ) ، سبزيجات خام به خصوص شلغم ، ترب و تربچه ، قارچ و كلم بروكلي و گل كلم و پرتقال ،‌موز ، انگور ، طالبي يا گرمك ، خربزه ، ترب كوهي .

 • حداقل از هفت روز قبل از انجام آزمايش از مصرف داروهاي زير اجتناب گردد در غير اين صورت به آزمايشگاه اطلاع داده شود .

ساليسيلات ها مانند آسپيرين ، ساير داروهاي ضد التهاب غير استروئيدي مانند ايبوپروفن ، ايندومتاسين ، ديكلوفناك سديم ، داروهاي استروئيدي ، كلشي سين ، ويتامين C ، آنتي اسيدها ، تركيبات آهن دار ، تركيبات يد دار ، ديووتيك هاي نيازيدي ، رزوپين .

 • لازم به ذكر است كه با توجه به تنوع داروهاي مصرفي و امكان تداخل آنها با نتايج آزمايش بهتر است مصرف هرگونه دارو را قبل از انجام آزمايش به اطلاع پزشك معالج برسانيد .

شرايط نگهداري نمونه و نحوه انتقال

 • نمونه بايد سريعا به آزمايشگاه تحويل داده شود در غير اين صورت تا زمان رسيدن به آزمايشگاه در دماي معادل يخچال نگهداري شود و از قراردادن نمونه ها در گرما يا در مجاورت نور خورشيد خودداري شود .

 • تاخير در آزمايش مي تواند تاثير منفي بر نتايج اين آزمايش داده باشد و نبايد با ادرار با ساير مواد آلوده شود

 •  
دی ان ان